* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Over Toshiba - Toshiba Europe GmbH

Toshiba is een wereldwijd toonaangevende innovator op het gebied van hoogwaardige technologie en producent en distributeur van geavanceerde elektronische en elektrische producten, zoals informatie- en communicatiesystemen, digitale consumentenproducten, elektronische apparaten en componenten, energievoorzieningen (met inbegrip van kernenergie), industriële en sociale infrastructuursystemen, en huishoudelijke apparaten. Toshiba werd opgericht in 1875 en beheert tegenwoordig een mondiaal netwerk van meer dan 490 bedrijven, met 203.000 werknemers wereldwijd en een jaaromzet van ruim 6,3 biljoen yen (US $ 77 miljard).

Milieubeheer

De Toshiba Group gebruikt milieubeheer om de harmonie met de aarde te bevorderen en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een rijkere manier van leven voor de samenleving. De Toshiba Group zet zich, uitgaande van het Basisbeleid voor het milieu, systematisch in om milieu-initiatieven te bevorderen die in overeenstemming zijn met de Milieuvisie, waarin zowel streefcijfers als vrijwillige milieuplannen worden vastgesteld. Vrijwillige milieuplannen zijn plannen voor actie om de streefcijfers te realiseren.

Activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bepalend voor de strategie en bedrijfsvoering van Toshiba zijn kernelementen van maatschappelijk verantwoord ondernemen als filosofie en beleid, management, stakeholder engagement, social performance en maatschappelijke betrokkenheid. Waarden als respect voor het menselijk leven, milieubewustzijn en de naleving van wettelijke voorschriften zijn vast verweven in al onze dagelijkse activiteiten als maatschappelijk verantwoorde onderneming.

Toshiba Research Europe Ltd

Het Engelse Toshiba Research Europe Ltd (TREL) is een van de geglobaliseerde R&D-organisaties op ondernemingsniveau die door Toshiba Corporation Japan in het leven zijn geroepen. Het bestaat uit twee afzonderlijke laboratoria: het Cambridge Research Laboratory (CRL) in Cambridge en het Telecommunications Research Laboratory (TRL) in Bristol.