* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *
Onze visie

Als maatschappelijk verantwoorde onderneming draagt Toshiba bij aan het creëren van een welvarender samenleving die in harmonie is met de aarde. We streven naar een verhoging van de eco-efficiëntie in 2050 en een verbetering van onze productiemethoden.

Vergroening van processen

Ons doel is voorop te lopen op het gebied van groene IT en zowel nu als in de toekomst een bijdrage te leveren aan een groenere wereld.